Grupa Mentor

wiedza i doświadczenie

W skład Grupy Mentor wchodzą spółki MR Consulting sp. z o.o., MR Consulting sp. z o.o. Środowiskowa sp.k. i MR Consulting sp. z o.o. Infrastrukturalna sp.k.

Ponadto MR Consulting sp. z o.o. posiada większościowy pakiet udziałów w firmie Motyka Zbyhněv a spol. inženyrské služby s.r.o. z siedzibą w czeskim Cieszynie.

Spółki te skupiają specjalistów z różnych dziedzin. Szczególnie kompleksowo i wieloaspektowo reprezentowana jest branża ochrony środowiska . Tworzymy grupę specjalistycznych podmiotów, których działalność jest dedykowana poszczególnym zakresom problematyki zabezpieczenia
ryzyk związanych zarówno z wykonawstwem nowych inwestycji, jak i bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

 

Istotą działania spółek w każdej dziedzinie są wiedza i doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletniego uczestnictwa w realizacjach najbardziej spektakularnych inwestycji
na terenie kraju, jak i poza jego granicami.
Opracowujemy i pomagamy wdrażać właściwe oraz satysfakcjonujące rozwiązania pozwalające na realizację zamierzeń przy zachowaniu zasad poszanowania własności, 
w zgodzie z regułami ochrony środowiska.

Zapraszamy do współpracy.
Andrzej Furyk
Prezes Zarządu MR Consulting sp. z o.o.
Łukasz Nowakowski
Wiceprezes Zarządu MR Consulting sp. z o.o.

 

 

MR Consulting sp. z o.o.

Firma ekspercka z wieloletnim doświadczeniem. Swoje działanie skupia na monitoringu otoczenia placu budowy i dokonujących się w nim zmian spowodowanych inwestycjami liniowymi (budowa dróg, linii elektroenergetycznych, gazociągów etc.), budową obiektów przemysłowych i kubaturowych oraz obiektów infrastruktury energetycznej (farmy wiatrowe), pracami poszukiwawczymi kopalin itp.
MR Consulting sp. z o.o. Środowiskowa sp. k.

Obejmuje swoją działalnością szerokie spektrum zagadnień towarzyszących procesom inwestycyjnym, realizując zadania począwszy od oceny ryzyka środowiskowego, przez nadzór realizacyjny, aż po działania czynnej ochrony środowiska.


MR Consulting sp. z o.o. Infrastrukturalna sp. k.

Wykonuje inwentaryzacje i obserwacje zagrożonych obiektów na każdym etapie procesu budowlanego. Sporządzana dokumentacja (fotograficzna i opisowa) umożliwia ocenę wpływu budowy na zaistniałe w jej trakcie zmiany ich stanu technicznego i użytkowego.