System analiz nawierzchni drogowych SAND 500 wykorzystywany jest do szczegółowych rejestracji i ewaluacji uszkodzeń znajdujących się na  nawierzchni dróg bitumicznych, betonowych oraz wykonanych z betonowych elementów drobnowymiarowych.
Ocena odbywa się w dwóch etapach:

 1. Skanowanie nawierzchni jezdni przy pomocy szerokopasmowych skanerów laserowych umieszczonych na pojeździe badawczym oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej otoczenia drogi przy pomocy zainstalowanych na pojeździe kamer (część mobilna systemu).
 2. Obróbka danych na stanowisku stacjonarnym (część stała systemu).
  W
  wyniku badania drogi metodą SAND 500 otrzymuje się dane składające się z:
  – monochromatycznych zdjęć laserowych;
  – hipsometrycznego odwzorowana nawierzchni jezdni, gdzie poszczególnym nierównościom odpowiadają kolory według przyporządkowanej skali.
  Postprocessing pozwala na otrzymanie dokumentacji, składającej się z:

  – graficznego odwzorowania nawierzchni jezdni z precyzyjnie umiejscowionymi i zwymiarowanymi uszkodzeniami;
  – inwentaryzacji fotograficznej oznakowania poziomego;
  – wyników pomiaru miarodajnych głębokości kolein według klasyfikacji SOSN;
  – map z rzeczywistą lokalizacją odcinków pomiarowych;
  – zdjęć z dwóch kamer w jakości Full HD.
 

SAND 500 jest w pełni przydatny do bieżących ocen stanu nawierzchni, do wykonywania okresowych przeglądów dróg oraz przy rozwiązywaniu istniejących problemów związanych z planowanymi remontami nawierzchni, budowami i przebudowami dróg.
Zalety systemu:
– powtarzalność wyników badań,
– obiektywność – wysoka dokładność,
– eliminacja zakłóceń,
– odwzorowanie graficzne nawierzchni badanej drogi, precyzyjne umiejscowienie rodzajów uszkodzeń, jak i ich zwymiarowanie.

Raport uszkodzeń podczas wykonanego badania zapisywany jest na tablicy uszkodzeń. Zawiera ona:
- czas i miejsce pomiaru;
- długość pomiaru z dokładnymi danymi GPS;
- kierunek pomiaru odcinka;
- typ badanej  nawierzchni;
- numer odcinka badanej drogi z opisem uszkodzeń.

 

Opis na tablicy uszkodzeń zawiera ocenę elementów takich jak:

 • ubytki asfaltu;
 • wyboje, przełomy;
 • pęknięcia poprzeczne małej i dużej szkodliwości;
 • pęknięcia podłużne małej i dużej szkodliwości;
 • pęknięcia siatkowe małej i dużej szkodliwości;
 • zapadnięcia i osiadanie nawierzchni;
 • fałdy i garby;
 • poprzeczne ugięcia;
 • miejscowe wybrzuszenia;
 • poprzeczne i podłużne wybrzuszenia;
 • łaty o małej i dużej szkodliwości;
 • koleiny;
 • nieprawidłowości nawierzchni i inne uszkodzenia.