Ekspertyzy przyrodnicze

Dla podmiotów prywatnych i jednostek samorządowych wykonujemy:

  • opinie w zakresie występowania gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów na działkach prywatnych;
  • kontrole drzew przeznaczonych do wycinki, pod względem występowania np.: gniazd ptaków, kolonii nietoperzy, czy siedlisk chronionych gatunków owadów;
  • kontrole przyrodnicze budynków przed planowaną termomodernizacją;
  • analizy dokumentów planistycznych oraz opracowanie materiałów z zakresu ochrony środowiska na potrzeby strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) oraz tworzonych studiów zagospodarowania przestrzennego;
  • monitoringi przyrodnicze w obszarach cennych przyrodniczo, w tym w obszarach Natura 2000 i na terenach objętych innymi powierzchniowymi formami ochrony przyrody.