Nadzór archeologiczny

W trakcie realizacji kontraktów budowlanych zapewniamy kompleksowy nadzór archeologiczny, który obejmuje m.in.:

  • przygotowanie i złożenie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków o pozwolenie na prowadzenie nadzoru archeologicznego;
  • bieżące nadzorowanie prac Wykonawcy pod względem spełniania wymogów ostrożności i zabezpieczenia ewentualnych obiektów archeologicznych;
  • prowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych;
  • przedkładanie miesięcznych sprawozdań wraz z dokumentacją fotograficzną;
  • opracowanie wyników prowadzonego nadzoru nad robotami budowlanymi Wykonawcy.