Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony środowiska:

  • szkolenia dla pracowników samorządów i instytucji, rozszerzające wiedzę na temat prawnych i praktycznych aspektów ochrony środowiska, zarówno w procesach inwestycyjnych jak i w ramach działań prowadzonych w obszarach chronionych, siedliskach gatunków objętych ochroną etc.;
  • szkolenia w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, oceny i określania działań minimalizujących dla przedsięwzięć zarówno liniowych, jak i kubaturowych;
  • szkolenia dla pracowników bezpośrednio realizujących inwestycje budowlane, dotyczące wymogów ochrony środowiska oraz ich wdrażania w czasie prowadzenia prac budowlanych.