Usługi wspierające

Usługi doradcze i rzeczoznawcze – ekspertyzy techniczne – mające na celu ocenę aktualnego stanu obiektu wraz ze wskazaniem możliwości oraz kosztu przywrócenia jego pełnej funkcjonalności.

Oceny stanu konstrukcji budynków i budowli. Inwentaryzacje uszkodzeń metodą organoleptyczną i lotniczą.

Pomiary reakcji obiektów budowlanych na oddziaływania dynamiczne wywołane pracą maszyn budowlanych, wraz z analizą wyników i opracowaniem ekspertyzy wskazującej na sposoby ograniczenia skutków negatywnych.

We współpracy z firmami posiadającymi stosowne akredytacje realizujemy pomiary akustyczne.