FIRMA

MR Consulting sp. z o.o. Infrastrukturalna sp.k.MR Consulting sp. z o.o. Infrastrukturalna sp.k.

Wykonuje wieloelementowe inwentaryzacje budynków, budowli, instalacji, torowisk itp. znajdujących się w strefie wpływu prac budowlanych. Ich celem jest udokumentowanie - opisowe oraz fotograficzne - istniejących, przed rozpoczęciem prac budowlano-montażowych, uszkodzeń oraz ocenę stanu technicznego obiektu. Prace prowadzone są na ogół metodą organoleptyczną. W przypadku budynków o złożonym kształcie, trudno dostępnych, wysokich, wykorzystywana jest metoda lotnicza z użyciem bezzałogowego statku powietrznego /drona /.
Kontynuacją jest monitoring zagrożonych obiektów w trakcie realizacji kontraktu.
Po zakończeniu prac sporządzany jest raport o zmianach stanu jakie wystąpiły w trakcie prac budowlanych. Raport powstaje w oparciu o inwentaryzację powykonawczą.
Długoletnie doświadczenie w pracy z firmami ubezpieczeniowymi pozwala również na udzielenie wsparcia w zakresie obsługi roszczeń w postaci rzeczoznawczych wyliczeń kosztów przywrócenia mienia do stanu pierwotnego, opisanego i zilustrowanego w trakcie inwentaryzacji początkowej.