Dendrologia

Świadczymy usługi w zakresie prac i analiz dendrologicznych, wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów, posiadających krajowe certyfikaty uprawniające do profesjonalnego wykonania m.in.:

  • inwentaryzacji dendrologicznych wraz z dokumentacją mapową i zapewnieniem baz danych danych GIS;
    • opracowania operatów dendrologicznych dedykowanych na potrzeby konkretnych inwestycji;
  • opracowania szacunków brakarskich i planów wycinki;
  • analizy rozwiązań projektowych pod względem prawidłowości planowanych nasadzeń zastępczych;
  • wykonania projektów ochrony drzew w procesie inwestycyjnym;
  • dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji na wycinkę.