FIRMA

MR Consulting sp. z o.o.



MR Consulting sp. z o.o.

Rejestracja spółek komandytowych zogniskowała działalność MR Consulting sp. z o.o. na następujących obszarach:
Zarządzanie ryzykiem - nowy obszar działania spółki.
Prace w tej dziedzinie są wykonywane przez najwyższej klasy ekspertów mających wieloletnie doświadczenie we współpracy z zakładami ubezpieczeń.

Badanie stanu nawierzchni jezdni z wykorzystaniem metod skanowania / SAND / - kontynuacja wcześniejszej specjalności spółki.
Prewencyjne pomiary oddziaływań dynamicznych - kontynuacja wcześniejszej specjalności spółki.
Pomiary akustyczne – realizowane we współpracy
z podmiotami posiadającymi stosowne akredytac
je.

Usługi doradcze i rzeczoznawcze związane głównie
z przedsięwzięciami budowlanymi.