Monitoring porealizacyjny

Prowadzimy również działania z zakresu monitoringu przyrodniczego po zakończeniu realizacji inwestycji, przede wszystkim liniowych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Prace te mają na celu określenie skuteczności zastosowanych rozwiązań prośrodowiskowych oraz ocenę faktycznego wpływu przedsięwzięć na środowisko. Świadczymy m.in. usługi obejmujące:

  • monitoring w zakresie funkcjonalności przepustów i przejść dla zwierząt;
  • ocenę skuteczności rozwiązań projektowych, mających na celu zapewnienie drożności ekologicznej i zapobieganie powstawaniu pułapek ekologicznych;
  • ocenę udatności nasadzeń;
  • monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny na etapie eksploatacji farm wiatrowych;
  • monitoring śmiertelności zwierząt w wyniku kolizji z pojazdami lub wirnikami turbin wiatrowych.